Veranderingsstress

In Blog by administratorLeave a Comment

Circa 2,7 miljoen Nederlandse werknemers te maken hebben met hoge werkdruk, waarvan een deel langdurig uitvalt door bijvoorbeeld een burn-out (bron ministerie van SZW).

Eén van de vormen van stress is veranderingsstress. In het filmpje van Afas software komen vele herkenbare bezwaren voorbij. Medewerkers krijgen binnen hun organisatie vaak in meer of mindere mate te maken met verandering. Zeker bij een bedrijfsovernames krijgt het human capital te maken met een grote verandering. Wanneer deze verandering goed begeleid wordt en de medewerker deelgenoot wordt van de verandering zal hij de verandering niet als louter stress, maar ook als iets positiefs kunnen ervaren.

Uit onderzoek blijkt dat het frequent en in hoog tempo veranderen voor alle medewerkers uiteindelijk negatieve gevolgen heeft. Dit is ongeacht of iemand goed of slecht tegen onzekerheid kan. Daarnaast wordt niet alleen de medewerker, maar ook de organisatie als collectief geraakt door verander-stress. Denk hierbij aan afnemende productie, toenemende personeelskosten en een lagere waardering als werkgever.

Juist op het afnemen van deze stress richt RosaVie zich. Staat uw organisatie aan de vooravond van een verandering, heeft u net een bedrijf overgenomen of bent u momenteel al actief in de veranderingsfase? Graag kijk ik samen met u wat u, uw organisatie en uw human capital nodig heeft om gezond, gemotiveerd en betrokken te blijven.

Leave a Comment