Minder vaak ziek, maar langer geveld door stress

In Overnamemail by administratorLeave a Comment

Een medewerker voelt zich vaker gestresst in een veranderende organisatie, of na een overname. Verandering brengt onzekerheid met zich mee en als de wensen van de medewerker hierbij niet goed gehoord (lijken) te worden is er vergrote kans op uitval.
Wilt u uitval voor zijn, neem dan gerust contact met mij op.

AM:Web schreef het volgende artikel.

Minder vaak ziek, maar langer geveld door stress

Het gemiddelde verzuim in Nederland van medewerkers werkzaam in het mkb (< 200 medewerkers) is in 2017 licht gestegen naar 3,5%, ten opzichte van 3,4% in 2016. Deze stijging zet door in de eerste 5 maanden van 2018 naar 3,8%. Dit concludeert ArboNed uit een analyse van haar dat. Werknemers in het midden- en kleinbedrijf zijn minder vaak ziek, maar wel langer.

Minder vaak ziek, maar langer geveld door stress

Dr. Truus van Amerongen, directeur medische zaken ArboNed: “Het is zorgelijk dat de stijgende lijn van verzuim binnen het mkb ook dit jaar doorzet. Een van de verklaringen hiervoor is de griepgolf eind 2017 / begin 2018, die 6 weken langer duurde dan in 2017. Een andere verklaring is de toenemende duur (aantal dagen) van het verzuim. Medewerkers in het mkb melden zich minder vaak ziek, maar het ziek zijn duurt wel steeds langer. Als je dan bedenkt dat één verzuimdag gemiddeld € 250 kost dan heeft deze stijging voor een mkbondernemer al snel een enorme impact.”

Aandeel psychisch verzuim

Inzoomend op het langdurend verzuim (> 6 weken) ziet ArboNed het psychisch verzuim (waaronder stressgerelateerde klachten) licht toenemen.Van het langdurend verzuim in 2017 (> 6 weken) valt 33% uit door psychische klachten, dit is een lichte stijging ten opzichte van 2016 (32%).

Parttime werkende vrouw

Van Amerongen: “Waar men een medewerker bij psychisch verzuim in 2016 gemiddeld 202 dagen kwijt was, is dit in 2017 gestegen naar gemiddeld 205 dagen. Daarbij zien we net als vorig jaar dat de parttime werkende vrouw hier het grootste aandeel in heeft: 44%. Binnen deze groep blijft het aandeel stressgerelateerd verzuim doorstijgen. Als we kijken naar de werkende mannen (fulltime en parttime) zijn klachten aan ‘het bewegingsapparaat’ de grootste oorzaak voor langdurend verzuim.” aldus Van Amerongen.

Samenwerking

Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, bundelen ArboNed en MKB-Nederland de krachten. Directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland:  “Vooral de wat kleinere mkb-bedrijven, tot 25 werknemers, zijn sterk in hun eigen disciplines en zijn razend druk met hun dagelijkse werkzaamheden. Zaken als

arbobeleid, gezond leven en aandacht voor het voorkomen en terugdringen van verzuim komen daardoor soms lager op de prioriteitenlijst, terwijl iedereen daar wel bij gebaat is.”

Preventief medisch onderzoek

Henk Hummel, algemeen directeur ArboNed: “Door de mkb-ondernemers te helpen met alle arbozaken die mogelijk aan hun aandacht ontsnappen, willen we het makkelijker voor ze maken en structureel bijdragen aan het voorkomen en verlagen van verzuim. Daarbij kiezen we vooral voor een praktische aanpak waar mkb’ers direct iets aan hebben. Door hen bijvoorbeeld te voorzien van gerichte informatie en praktische hulpmiddelen. Maar ook door het laagdrempelig beschikbaar stellen van een (online) preventief medisch onderzoek.”

 

Verplicht contract met arbodienstverlener

Ook de overheid stuurt met de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vanaf 1 juli 2017 aan op meer aandacht voor preventie. Zo stelt de nieuwe Arbowet een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener (het ‘basiscontract’) verplicht.

Leave a Comment