Veel bedrijven hebben een onboardings-programma voor nieuwe medewerkers. Een prachtig instrument om aan het begin van een vertrouwensrelatie een stabiele basis te leggen. RosaVie heeft enkele bedrijven advies gegeven aangaande een volledig onboardingsprogramma. Een nieuwe baan is ook een verandering voor de medewerker. Hoe beter de medewerker weet wat hij kan inbrengen en wat er te verwachten staat, hoe stabieler hij zal zijn. Ook hier geldt, angst voor het onbekende leidt tot onnodige werkstress.

In eerste instantie heb ik met een projectteam inzicht verkregen in wat er al gedaan op het gebied van onboardingsprogramma’s. Vaak gaat er al heel veel goed. Na het verkregen inzicht zijn we het programma verder gaan ontwikkelen. Hiervoor hebben we binnen de organisatie input gevraagd, met terugwerkende kracht hebben we de medewerkers gevraagd naar hun onboarding ervaring en wat ze een nieuwe medewerker zouden willen meegeven. Door de medewerkers erbij te betrekken werd het welkom heten van nieuwe medewerkers echt gedragen door de organisatie. Een belangrijk onderdeel van elke opdracht is het meten van het resultaat. In dit geval is de interventie nog te kort geleden om al echt resultaten te laten zien. De eerste maanden na gebruik van het nieuwe on boarding programma zijn de gevoelsresultaten heel positief. Na een jaar zullen we weer een meting doen en het resultaat evalueren en indien nodig nog enkele aanpassingen doen

Leave a Comment